تماس با ما

 

آدرس :ایلام- میدان شهید کشوری -ابتدای بلوار آزادی -ستاد دانشگاه علوم پزشکی -مدیریت آمار و فناوری اطلاعات.

تلفکس:3363054-0843

جستجو